Begeleiding certificering

Veel bedrijven zijn gecertificeerd tegen één of meer Standaarden, andere gaan er mee beginnen. Frétec ondersteunt bedrijven die aan het begin van een certificatie traject staan. Belangrijk is de keuze voor wélk systeem men kiest: het systeem moet bij het bedrijf passen. Veelal eisen afnemers een bepaald certificaat; dit is echter niet altijd de beste keuze voor het bedrijf. Frétec bemiddelt hier vaak in en kan het gehele traject begeleiden.

Bedrijven die reeds zijn gecertificeerd, vragen Frétec om advies en ondersteuning om het systeem praktisch te houden én actueel. Certificatie standaarden en de eisen zijn aan verandering onderhevig.
Doordat wij veel certificatie audits uitvoeren, blijven wij zelf ook up-to-date wat de kennis betreft op het gebied van de certificatie eisen en wet- en regelgeving. En niet onbelangrijk: Frétec kan bedrijven goed adviseren over de juiste interpretatie van de eisen. Dit is één van de lastigste punten van certificering, maar ook van de wet- en regelgeving.

Frétec onderscheidt zich van talloze andere adviseurs die kwaliteits systemen opzetten door o.a.

  • wij komen uit de praktijk, kennen daardoor de problemen én spreken de taal van de werkvloer
  • door onze eigen certificatie auditvaardigheden hebben wij grote inhoudelijke kennis van de eisen
  • alléén praktische systemen hebben draagvlak binnen het bedrijf; door de combinatie van proceskennis en kennis van de certificatie eisen is Frétec in staat met praktische oplossingen te komen