Interne audits / pre-audits

Het uitvoeren van interne audits, waarbij men het eigen bedrijf beoordeelt, is een eis van wetgeving en certificatie standaarden.
Interne audits zijn een uitstekend middel zichzelf een spiegel voor te houden en zich steeds af te vragen: “gaan de dingen wel zo zoals we denken?”.
Van belang is dat men deze audits met voldoende diepgang en kennis van zaken uitvoert; alleen dan hebben de audits een hoge toegevoegde waarde.

Wij merken in de praktijk dat men niet altijd over geschikte medewerkers beschikt die deze interne audits kunnen uitvoeren én dat de factor tijd vaak een knelpunt is. Bovendien moeten interne auditoren aantoonbaar getraind zijn volgens de eisen van certificering.

Frétec voert voor veel van haar klanten de interne audits uit; tevens leiden wij interne auditoren binnen het bedrijf op.
Voordeel van het laten uitvoeren van de interne audits door Frétec zijn o.a. :

  • audits worden met diepgang uitgevoerd
  • onafhankelijk
  • sneller zicht op eventuele bedrijfsblindheid
  • door de inbreng van onze kennis blijft u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en inzichten
  • zeer goede voorbereiding op de certificatie audits

Op dezelfde manier voeren wij pre-audits uit. Het voordeel hiervan is o.a.

  • toetsing tegen de certificatiestandaarden waarvoor u door de certificerende instelling wordt beoordeeld
  • gap-analyse: wat mist er nog?
  • voorbereiding betrokken medewerkers, men is daardoor minder gespannen tijdens de certificatie audit