Proces optimalisatie

Er zijn klanten die de indruk hebben dat processen binnen hun bedrijf efficiënter kunnen, maar zelf niet weten hoe dit bereikt kan worden en Frétec om advies vragen. Het komt echter ook voor dat klanten, na inventarisatie van Frétec, volledig verrast zijn over de mogelijkheden om kosten te besparen en het rendement sterk te verbeteren.

Om een beeld te krijgen van de efficiency graad van een bedrijf, lopen we eerst zelf mee tijdens de productie. Door eigen waarnemingen, metingen en gesprekken met o.a. operators en leidinggevenden krijgen wij een beeld.
In overleg kunnen wij dan een plan van aanpak opstellen en meedenken aan oplossingen en optimalisaties.

Wij kunnen een bijdrage leveren in o.a.:

  • optimalisaties proceslijnen waardoor minder product verloren gaat
  • terugdringen van afvalwater en vervuiling (dubbele winst: minder grondstof verlies, lagere heffing waterschap)
  • verbeteren lijnrendementen
  • efficiëntere productie planning (minder product wisselingen, minder arbeids behoefte, met dezelfde apparatuur méér productie realiseren
  • CIP optimalisaties
  • en meer