Projecten

Projecten: een breed begrip. Het kan gaan om de uitbreiding van een bestaande productielijn, de uitbreiding van een productie locatie of het opzetten van een geheel nieuw bedrijf. Maar ook andere voorbeelden zijn te noemen.

Frétec heeft door de jaren heen een degelijk concept ontwikkeld om u gestructureerd door alle fasen van het project heen te loodsen. Van belang is een duidelijk beeld te schetsen van het project: de gedegen voorbereiding is van essentieel belang. Aan de hand van duidelijke doelstellingen en eisen, worden eerst de (on)mogelijkheden in kaart gebracht (“bezint eer ge begint….”). Wij zullen dan ook niet aarzelen om u te informeren dat het plan wat u voor ogen had, niet levensvatbaar is. Dat kan een teleurstelling zijn, maar vaak blijkt een andere opzet van het project wél een succes.

Wij zien in de praktijk vaak dat men al bezig is offertes op te vragen van apparatuur, zonder dat men eigenlijk precies weet welke apparatuur het meest geschikt is, soms zelfs zonder dat men eigenlijk de recepturen en vereiste technologie in kaart gebracht heeft.
Men focust zich vaak te veel op de vereiste begin-investering, terwijl deze vaak minder dan 10% van de kostprijs van de producten is. Tegelijkertijd besteedt men te weinig aandacht aan de technologie. En juist deze kan een enorme invloed hebben op de kostprijs én de technologie komt elke productiedag weer terug.
Daarom hecht Frétec grote waarde aan het eerst vaststellen van de recepturen en de gewenste technologie…. hier helpt onze enorme praktijkkennis.

Globaal beeld van onze mogelijkheden m.b.t. projecten:

 • opstellen project definitie, beschrijving producten en technologie
 • uitwerken technologische proces schema’s (P&ID) en vloerplannen
 • lay-out en routingontwerpen
 • kostprijsberekeningen
 • opstellen tenderdocumenten gewenste apparatuur
 • beoordeling tenders en offertes
 • project begeleiding
 • opstarten en commisioning
 • training medewerkers
 • nazorg trajecten
 • meer…